Publisert i Heilt vanlige daga

Besøk..

av Astri fra jobben..

Astri kom innom, for å levere tilbake nåkka spill, å låne nåen nye...
Skulle levere tilbake 5 spill, å gikk ut med ca dobbelt så mange og en bok..
Phillip, litt spennanes å ha helt nytt besøk..